Polityka prywatności

Prywatność i bezpieczeństwo

  • Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.ochronalakieru.pl, www.samochodowekosmetyki.pl będzie dysponował Państwa danymi osobowymi, które są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług handlowych.
  • Adres Państwa poczty elektronicznej będzie wykorzystywany jedynie w celu informowania o statusie zamówienia, lub nowościach i promocjach w sklepie www.ochronalakieru.pl, www.samochodowekosmetyki.pl przy zastrzeżeniu, że informacje takie będą Państwu wysyłane nie częściej, niż raz na kwartał. Nie wysyłamy niechcianych listów o charakterze spamu.
  • Zastrzegamy sobie prawo do przekazania innym podmiotom danych osobowych Zamawiającego wyłącznie w celach realizacji wysyłki zamówionych towarów przez inne podmioty.
  • Dane osobowe służą sprzedaży towarów zamawianych w naszym sklepie. Ponadto wykorzystywane są w działaniach marketingowych, takich jak: przekazywanie informacji o promocjach, produktach itp. oraz w działaniach marketingowych realizowanych we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi (zgodnie z art. 23, ust.1, pkt. 3 i 5 ustawy).
  • Zgodnie z przepisami ustawy zapewniamy Państwu prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. W przypadkach wymienionych w art. 23, ust. 1, pkt. 4 i 5 ustawy, mogą Państwo złożyć pisemne oświadczenie dotyczące zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
  • Powierzone przez Państwa dane osobowe są przesyłane i przechowywane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

INNE

  • Firma STANDRUK Stankiewicz Sławomir obsługująca realizację zamówień sklepu internetowego www.ochronalakieru.pl, www.samochodowekosmetyki.pl nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstałych szkód w skutek nieprawidłowego korzystania z zakupionych produktów. Każdy produkt jest sprzedawany z instrukcja użycia.
  • Firma STANDRUK Stankiewicz Sławomir nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z przyczyn losowych i niezależnych od serwisu www.ochronalakieru.pl, www.samochodowekosmetyki.pl jednocześnie dokładamy wszelkich starań, aby wszelkie świadczone usługi działały poprawnie.
  • Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą STANDRUK Stankiewicz Sławomir
  • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
<< Powrót do strony głównej